tt

 

Vill du bli medlem?

För att bli stödmedlem betala in 100 kr  på bankgiro 411-2264. Ange namn och adress på inbetalningen. Betlar du  blir du medlem förresten av 2016 och hela 2017

För medlemmar som även önskar tävlingsliscens är priset: 350 kr/ år
Ange namn och adress på inbetalningen. Liscens gäller frpn 2017-01-01

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter