tt

 

Veterinär

Deltagares ansvar
Alla som skall köra Tobacco Trail och/eller föra in hundar till Sverige från andra länder har själv ansvar för att sätta sig in i de regler som är aktuella.

 Vaccinationer
Alla hundar som kommer från länder utanför Sverige och Norge måste vara rabiesvaccinerade.  Från den 1 januari 2012 blev det ändringar i införselreglerna när det gäller antikroppskontroll och avmaskning. Kravet på antikroppskontroll slopas.  Djuret får tidigast vaccineras mot rabies då det är tre månader och får resa först när det gått 21 dagar efter att grundvaccinationen är klar. Beroende på vaccintillverkare kan grundvaccinationen ibland bestå av två vaccinationer med 3–4 veckors mellanrum. I så fall räknas 21 dagar efter andra vaccinationen. Du kan därmed tidigast resa med djuret då det är cirka fyra månader gammalt.  Nuvarande krav på avmaskning slopas helt.  Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccination och pass eller intyg ändras alltså inte. 

Hundpass
Hundpass för varje enskild hund är obligatorisk vid införsel till Sverige (för hundar från andra länder än Norge).  När det gäller andra vaccinationer krävs att hundarna är vaccinerade mot valpsjuka. Vaccinationen ska vara utförd efter 1 års ålder och får inte vara äldre än 4 år. Vaccinationen ska vara gjord minst 14 dagar före tävlingen. Vidare rekommenderas att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot HCC (smittsam leverinflammation), parvovirus (hundpest) samt parainfluensa och eventuellt bordetella (kennelhosta).

 Dopning/mediciner
Dopning av hundar och förare är förbjudet. Dopingreglerna för hund finns i Nationella Dopingreglementet som du kan hitta på www.skk.se Ansökan om dispens kan göras till Jordbruksverket